Rynek pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie


Rynek pracy

  •   Informacja o wolnych ofertach stażu dla osób bezrobotnych, które ukończyły 30 rok życia - projekt współfinansowany ze środków RPO WZ 2014-2020
  •   Informacja o wolnych ofertach stażu dla osób bezrobotnych, które nie ukończyły 30 roku życia - projekt współfinansowany ze środków PO WER 2014-2020
  •   Rejestracja w Powiatowym Urzędzie Pracy
  •   Informacja o wyborze Wykonawcy i zawarciu umowy na organizację szkolenia "Eksploatacja urządzeń elektroenergetycznych E1" 08.05.2018
Czytaj więcej w temacie: Aktualności
  • 831,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 997,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 415,60 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 27.100,14 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Akty prawne

Zobacz akty prawne dotyczące bezrobocia i promocji zatrudnienia

Zobacz

6,6%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu marca 2018r.

Statystyki i analiza
Opis funkcjonowania Rady Rynku Pracy w nowych ramach prawnych.
Obrazek dla: PROGRAM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ OSÓB BEZROBOTNYCH W WIEKU DO 30 ROKU ŻYCIA - 2015-2017
PROGRAM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ OSÓB BEZROBOTNYCH W WIEKU DO 30 ROKU ŻYCIA - 2015-2017

Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie Szczecińskim jest realizatorem programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej finansowanego w ramach środków...

Czytaj więcej w temacie: Programy i projekty

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę