Rynek pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie


Rynek pracy

  •   Informacja dotycząca naboru wniosków o refundację kosztów wyposażenia/doposażenia stanowisk pracy dla osób bezrobotnych, które nie ukończyły 30 roku życia - projekt współfinansowany ze środków PO WER 2014-2020
  •   Informacja o realizowanym w 2019 roku projekcie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WZ - V edycja
  •   Informacja o realizowanym w 2019 roku projekcie Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie stargardzkim (IV) w ramach PO WER 2014-2020 - 15.04.2019 zmiana budżetu
  •   Zakończenie naboru osób na szkolenie Eksploatacja urządzeń elektroenergetycznych do 1kV
Czytaj więcej w temacie: Aktualności
  • 847,80 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.017,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 423,90 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 29.182,44 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Akty prawne

Zobacz akty prawne dotyczące bezrobocia i promocji zatrudnienia

Zobacz

6,1%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu lutego 2019r.

Wykres Stopa bezrobocia
Opis funkcjonowania Rady Rynku Pracy w nowych ramach prawnych.
Obrazek dla: PROGRAM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ OSÓB BEZROBOTNYCH W WIEKU DO 30 ROKU ŻYCIA - 2015-2017
PROGRAM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ OSÓB BEZROBOTNYCH W WIEKU DO 30 ROKU ŻYCIA - 2015-2017

Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie Szczecińskim jest realizatorem programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej finansowanego w ramach środków...

Czytaj więcej w temacie: Programy i projekty

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę