Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie


Nagłówek

Aktualności

Powrót

Zamknięcie naboru wniosków o refundację kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osób bezrobotnych, które ukończyły 30 r. ż. w ramach projektu RPO WZ 2014-2020

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę