Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie


Nagłówek

Aktualności

Nabór wniosków o zorganizowanie stażu dla osób, które ukończyły 30 rok życia - projekt współfinansowany ze środków RPO WZ 2014-2020 - V edycja

Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie informuje, iż w związku z realizacją projektu „ Aktywizacja osób pozostających bez pracy w wieku 30 lat i więcej , w...

Nabór wniosków o finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS)

Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie informuje, że dysponuje środkami Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) w wysokości 470.000,00 zł.   Powiatowy Urząd Pracy w...

Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie stargardzkim (IV) - informacja o projekcie 02.01.2019 r.

Informacja o realizowanym w 2019 roku projekcie Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie stargardzkim (IV) w ramach PO WER 2014-2020

Zamknięcie naboru wniosków o zorganizowanie prac interwencyjnych

Informujemy, że z dniem 24.12.2018 r. zamkniety został nabór wniosków o zorganizowanie prac interwencyjnych. ...

Zamknięcie naboru wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie

Informujemy, że z dniem 24.12.2018 r. zamknięty został nabór wniosków o przyznanie bonów na zasiedlenie.

Zamknięcie naboru wniosków o refundację kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osób bezrobotnych, które ukończyły 30 r. ż. w ramach projektu RPO WZ 2014-2020

Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie informuje, iż z dniem 14.12.2018 r. zamknięty został nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia stanowiska pracy  dla osób...

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Burmistrz Suchania ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko w  Ośrodku Pomocy Społecznej w Suchaniu. Więcej szczegółów w załącznikach....

Informacja o priorytetach wydatkowania środków KFS w roku 2019

Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie informuje, że środki Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) w 2019 r. będą przyznawane na finansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i...

Informacja dotycząca środków KFS na 2018 r.

Informujemy, że środki finansowe z Krajowego Funduszu Szkoleniowego pozostające w dyspozycji Powiatowego Urzędu Pracy w Stargardzie na 2018 r. zostały wyczerpane. ...

Nabór wniosków o finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS)

Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie informuje, że dysponuje środkami Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) w wysokości 96.900,00 zł.   Powiatowy Urząd Pracy w...

Nabór wniosków o przyznanie bonów na zasiedlenie

Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie informuje, iż dysponuje środkami na finansowanie bonów na zasiedlenie.   Wnioski o przyznanie bonu na zasiedlenie przyjmowane są od...

Wyświetlanie 16 - 30 z 380 rezultatów.
Pozycji na stronę: 15

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę