Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie


Nagłówek

Aktualności

Nabór wniosków o zorganizowanie stażu współfinansowanego z projektu RPO WZ 2014-2020 dla osób, które ukończyły 30 rok życia

Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie informuje, iż w związku z realizacją projektu „ Aktywizacja osób pozostających bez pracy w wieku powyżej 30 lat i więcej znajdujących się w...

Nabór wniosków o zorganizowanie stażu współfinansowanego z projektu PO WER 2014-2020 dla osób, które nie ukończyły 30 roku życia

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie informuje, iż w związku z realizacją...

Nabór wniosków o zorganizowanie prac interwencyjnych

Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie informuje, iż w 2017 roku pracodawcy lub przedsiębiorcy zamierzający zatrudnić osobę bezrobotną, która ukończyła 30 roku życia mogą...

Informacja dotycząca projektu ,,Aktywni zawodowo!”

    Informacja dotycząca projektu ,,Aktywni zawodowo!"   Od 03 października 2016 r. do 31 marca 2018 r . Fundacja Pod Aniołem z siedzibą w Dobrzanach (73-130) ul. Zacisze 1b/4 w partnerstwie z firmą ,,4C Centrum Ekonomii Społecznej" Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie (71-526) ul. Adama Asnyka 9/17...

Nabór wniosków o refundację wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenia społeczne skierowanych osób bezrobotnych do 30 roku życia

Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie informuje, iż w 2017 roku pracodawcy lub przedsiębiorcy zamierzający zatrudnić osobę bezrobotną, która nie ukończyła 30 roku życia mogą...

Nabór wniosków o przyznanie bonów na zasiedlenie

Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie informuje, że w 2017 roku wnioski o przyznanie bonów na zasiedlenie przyjmowane sąw terminach naborów ogłaszanych na stronie internetowej: ...

Informacja o priorytetach wydatkowania środków KFS w roku 2017

Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie informuje, że środki Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) w 2017 r. będą przyznawane na finansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i...

OGŁOSZENIE - zaproszenie do złożenia oferty na świadczenie usług doradczych

Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie  zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usług doradczych polegających na: wyjaśnianiu zasad przyznawania jednorazowo środków na...

Zamknięcie naboru wniosków o przyznanie bonów szkoleniowych

Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie informuje, że z dniem 08.11.2016 r., ze względu na wyczerpanie środków finansowych, zamknięty został   nabór wniosków o przyznanie bonów...

Zamknięcie naboru wniosków z rezerwy KFS

Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie informuje, że z dniem 31.10.2016 r. zamknięty został  nabór wniosków o finansowanie  kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy...

Informacja o zakończeniu naboru wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej dla kobiet, które nie ukończyły 30 roku życia z PO WER 2014-2020

Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie informuje, iż z dniem 30.09.2016 r. zamknięty został nabór wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej dla kobiet,...

ŚRODKI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ DLA KOBIET PONIŻEJ 30 ROKU ŻYCIA

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie informuje, iż w związku z realizacją projektu...

BONY STAŻOWE

Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie informuje, że dysponuje środkami finansowymi na organizację staży finansowanych w ramach bonu stażowego.   Wnioski o przyznanie bonu...

AKTYWIZACJA OSÓB BEZROBOTNYCH DO 30 ROKU ŻYCIA

Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie informuje, iż w latach 2016-2017 pracodawcy lub przedsiębiorcy zamierzający zatrudnić osobę bezrobotną, która nie ukończyła  30 roku życia...

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O FINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO PRACOWNIKÓW ZE ŚRODKÓW REZERWY KFS

Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie informuje, że dysponuje środkami z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) w wysokości 40.000,00 zł.   Powiatowy Urząd...

Wyświetlanie 1 - 15 z 41 rezultatów.
Pozycji na stronę: 15

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę