Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie


Powrót

Informacja o wolnych ofertach stażu dla osób bezrobotnych, które ukończyły 30 rok życia - projekt współfinansowany ze środków RPO WZ 2014-2020

6,6%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu marca 2018r.

Statystyki i analiza
  • 831,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 997,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 415,60 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 27.100,14 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę