Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie


RODO w Powiatowym Urzędzie Pracy w Stargardzie - Zasady przetwarzania danych w PUP

RODO w Powiatowym Urzędzie Pracy  w Stargardzie Obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r. Zasady przetwarzania danych w PUP   Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w...

Komunikat dla byłych pracowników firmy "Bezpieczny List" Sp.z o.o. w Chlebni

5,9%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu marca 2019r.

Stopa bezrobocia marzec 2019
  • 847,80 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.017,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 423,90 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 29.182,44 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę