Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie


Nagłówek

Aktualności

ŚWIADCZENIE USŁUG MEDYCZNYCH

    Powiatowy Urząd Pracy Stargardzie informuje, że w dniu 29 marca 2017r. zawarł umowę na  świadczenie usług medycznych z zakresu badań osób zarejestrowanych w...

Nabór wniosków o zorganizowanie stażu współfinansowanego z projektu RPO WZ 2014-2020 dla osób, które ukończyły 30 rok życia

Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie informuje, iż w związku z realizacją projektu „ Aktywizacja osób pozostających bez pracy w wieku powyżej 30 lat i więcej znajdujących się w...

SPOTKANIE REKRUTACYJNE

Zapraszamy na spotkanie rekrutacyjne, które odbędzie się dnia 11.04.2017 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Stargardzie w sali 206 o godzinie 14:00. Załączniki plakat_PUP.tif

OFERTY PRACY

Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie prowadzi rekrutację na stanowiska: - Asystentka zarządu - Kosztorysant - Laborant Osoby zainteresowane podjęciem pracy na w.w stanowiskach proszone są o kontakt z doradcą zawodowym - Joanna Mróz, p. 04 parter (kontakt osobisty ,telefoniczny - 91 834 53 40 w godz. od 10. 00 do 13 .00) ...

Nabór wniosków o refundację wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenia społeczne skierowanych osób bezrobotnych do 30 roku życia

Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie informuje, iż w 2017 roku pracodawcy lub przedsiębiorcy zamierzający zatrudnić osobę bezrobotną, która nie ukończyła 30 roku życia mogą...

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na usługę pn.: „Usługi medyczne z zakresu badań osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Stargardzie ”.

Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie zaprasza do złożenia oferty cenowej w celu dokonania analizy rynku i wyłonienia najkorzystniejszej oferty spośród złożonych ofert cenowych. ...

INFORMACJA o unieważnieniu postępowania – Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

Zamawiający – Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie w prowadzonym postępowaniu na realizację usługi pn.: „ Usługi medyczne z zakresu badań osób bezrobotnych zarejestrowanych w...

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na usługę pn.: „Usługi medyczne z zakresu badań osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Stargardzie ”.

Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie zaprasza do złożenia oferty cenowej w celu dokonania analizy rynku i wyłonienia najkorzystniejszej oferty spośród złożonych ofert cenowych. ...

Informacja dotycząca szkoleń dla osób bezrobotnych

Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie informuje, że szkolenia osób bezrobotnych w I kwartale 2017 r. realizowane będą zgodnie z planem szkoleń na 2017 r.   ...

Informacja o zmianach w naborze wniosków o finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS)

Informujemy, że w naborze wniosków o finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) dokonano zmian...

UWAGA!!! Informacja dla osób ubiegających się o przyznanie środków na działalność gospodarczą

Informujemy, iż od dnia 20.01.2017 r. obsługa osób bezrobotnych w zakresie  środków na podjęcie działalności gospodarczej przeniesiona została do pok. 103, I piętro, numer telefonu: (91) 834 53 36 oraz (91) 834 53 37  

Nabór wniosków o sfinansowanie / dofinansowanie kosztów studiów podyplomowych

Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie informuje, że dysponuje środkami Funduszu Pracy na finansowanie / dofinansowanie kosztów studiów podyplomowych Wnioski o ...

Nabór wniosków o finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS)

Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie informuje, że dysponuje środkami Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) w wysokości 200.000,00 zł.   Powiatowy Urząd Pracy w...

Wyświetlanie 1 - 15 z 199 rezultatów.
Pozycji na stronę: 15

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę