Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie


Nagłówek

Aktualności

Informacja o priorytetach wydatkowania środków KFS w roku 2019

Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie informuje, że środki Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) w 2019 r. będą przyznawane na finansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i...

Informacja dotycząca środków KFS na 2018 r.

Informujemy, że środki finansowe z Krajowego Funduszu Szkoleniowego pozostające w dyspozycji Powiatowego Urzędu Pracy w Stargardzie na 2018 r. zostały wyczerpane. ...

Nabór wniosków o finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS)

Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie informuje, że dysponuje środkami Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) w wysokości 96.900,00 zł.   Powiatowy Urząd Pracy w...

Nabór wniosków o przyznanie bonów na zasiedlenie

Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie informuje, iż dysponuje środkami na finansowanie bonów na zasiedlenie.   Wnioski o przyznanie bonu na zasiedlenie przyjmowane są od...

Ogłoszenie o naborze kandydatów do służby w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie ogłasza nabór kandydatów do służby przygotowawczej na stanowisko stażysta Załączniki nabór KP PSP stargard 2018(1).pdf

Komunikat dla byłych pracowników firmy "Bezpieczny List" Sp.z o.o. w Chlebni

Informujemy, iż w związku z ustaloną datą niewypłacalności "Bezpieczny List" Sp. Z o.o. w Chlebni na dzień 9 października 2016 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie wypłaca niezaspokojone świadczenia pracownicze byłym pracownikom firmy.

Informacja o zakończeniu naboru wniosków o zorganizowanie staży współfinansowanych z projektu RPO WZ 2014-2020 dla osób, które ukończyły 30 rok życia

  Informujemy, że wnioski o zorganizowanie staży współfinansowanych z projektu RPO WZ 2014-2020 dla osób, które  ukończyły 30 rok życia przyjmowane będą: do...

Zatrudnianie cudzoziemców - filmy instruktażowe dla pracodawców.

Szanowni Państwo, Zielona Linia przygotowała filmiki instruktażowe dla pracodawców związane z tematyką zasad zatrudniania cudzoziemców w Polsce. Poniżej udostępniamy Państwu linki do tych materiałów.   https://www.youtube.com/watch?v=PNIb__FO5f4 https://www.youtube.com/watch?v=28r450KuXiA ...

Nabór wniosków o finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS)

Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie informuje, że dysponuje środkami Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) w wysokości 149.000,00 zł.   Powiatowy Urząd Pracy w...

Informacja o wolnych ofertach stażu dla osób bezrobotnych, które ukończyły 30 rok życia - projekt współfinansowany ze środków RPO WZ 2014-2020

Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie informuje, iż w związku z realizacją projektu „ Aktywizacja osób pozostających bez pracy w wieku 30 lat i więcej znajdujących się w...

Informacja o wolnych ofertach stażu dla osób bezrobotnych, które nie ukończyły 30 roku życia w ramach PO WER 2014-2020

Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie informuje, że dysponuje środkami finansowymi na organizację staży dla osób bezrobotnych, które nie ukończyły 30 roku życia w ramach projektu "Aktywizacja osób...

Nabór wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej dla osób niepełnosprawnych z PFRON

Powiatowy Urząd Pracy w  Stargardzie, informuje, iż dysponuje środkami z PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (PFRON) na podjęcie działalności...

WÓJT GMINY STARGARD OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

WÓJT  GMINY STARGARD OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY w Urzędzie Gminy Stargard Rynek Staromiejski 5 73-110 Stargard   Wolne stanowisko urzędnicze: stanowisko ds. zadań inwestycyjnych w Referacie Gospodarki Komunalnej i Inwestycji Urzędu Gminy Stargard. Liczba i wymiar etatu – ...

Wyświetlanie 1 - 15 z 355 rezultatów.
Pozycji na stronę: 15

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę