Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie


Nagłówek

Aktualności

OFERTY STAŻU W RAMACH PO WER

  Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Wykaz ofert stażu dla osób do 30 roku życia w ramach projektu:...

OFERTY STAŻU W RAMACH RPO WZ - NABÓR ZAKOŃCZONY

  Informujemy, iż z dniem 31.08.2017 r. zakończona została rekrutacja osób bezrobotnych zainteresowanych uczestnictwem w stażu realizowanym w ramach ...

OŚWIADCZENIE O ZAMIARZE POWIERZENIA PRACY CUDZOZIEMCOM

Zmiany w zasadach rejestrowania oświadczeń o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcom. Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie informuje, że ustawa z dnia 20 lipca 2017 r., o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, oraz niektórych innych ustaw, została ogłoszona w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej...

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: Stanowisko ds. geodezji

Dyrektor Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Stargardzie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Stanowisko ds. geodezji Załączniki Stanowisko ds geodezji 1 ...

Zakończenie rekrutacji kandydatów na szkolenie grupowe pn.: MONTER

Informujemy, że szkolenie grupowe pn.: MONTER, ze względu na brak chętnych osób bezrobotnych, nie będzie realizowane. ...

Zamknięcie naboru wniosków o zorganizowanie stażu współfinansowanego z projektu RPO WZ 2014-2020 dla osób, które ukończyły 30 rok życia

Informujemy, że wnioski o zorganizowanie stażu współfinansowanego z projektu RPO WZ 2014-2020 dla osób, które ukończyły 30 rok życia, bedą przyjmowane do dnia 25.08.2017 r. ...

Rekrutacja do wyjazdu na wolontariat europejski (EVS)

Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego prowadzi aktualnie rekrutację osób chętnych do wyjazdu na wolontariat europejski (EVS). Załączniki wolontariat evs

Zamknięcie naboru wniosków o finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS)

Informujemy, iż w dniu 16.08.2017 r., ze względu na wyczerpanie środków finansowych, zamknięty został nabór wniosków o finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i...

Nabór na stanowisko ASYSTENT RODZINY

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starej Dąbrowie ogłasza nabór na zastępstwo na stanowisko: ASYSTENT RODZINY   ...

Nabór wniosków o zorganizowanie stażu współfinansowanego z projektu PO WER 2014-2020 dla osób, które nie ukończyły 30 roku życia

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie informuje, iż w związku z realizacją projektu...

Nabór wniosków o przyznanie bonów na zasiedlenie

Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie informuje, że dysponuje środkami finansowymi na przyznanie  12 bonów na zasiedlenie w wysokości 5.000,00 zł każdy) ( na dzień...

Nabór wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej dla osób niepełnosprawnych z PFRON

Powiatowy Urząd Pracy w  Stargardzie, informuje, iż dysponuje środkami z PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (PFRON) na podjęcie działalności...

Rekrutacja osób bezrobotnych na szkolenie grupowe pn.: MONTER

Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie informuje, iż w III kwartale 2017 r. zgodnie z „Planem szkoleń na 2017" realizowane będzie szkolenie grupowe pn.: MONTER dla 10 osób...

Wyświetlanie 1 - 15 z 235 rezultatów.
Pozycji na stronę: 15

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę