Rynek pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie


Rynek pracy

  • 1.491,90 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.790,30 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 746,00 zł Dodatek aktywizacyjny
  • do 43.169,70 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Artykuły prawne

Zobacz akty prawne dotyczące bezrobocia i promocji zatrudnienia

Zobacz

5,0%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan na koniec października 2023 r.

 

wykres statystyki

Opis funkcjonowania Rady Rynku Pracy w nowych ramach prawnych.

Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie realizuje projektu pilotażowy pod nazwą „Punkt doradztwa dla młodzieży w Stargardzie”, finansowany ze środków rezerwy Funduszu Pracy w ramach naboru na projekty...

Obrazek dla: Informacja o projekcie pt. Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy w powiecie stargardzkim (I)  współfinansowanym z EFS+ w ramach Programu Regionalnego FEPZ 2021-2027
Informacja o projekcie pt. Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy w powiecie stargardzkim (I) współfinansowanym z EFS+ w ramach Programu Regionalnego FEPZ 2021-2027

Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie realizuje projekt pt. Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy w powiecie stargardzkim (I) współfinansowany z EFS+ w ramach Programu Regionalnego Fundusze...

PROGRAM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ OSÓB BEZROBOTNYCH W WIEKU DO 30 ROKU ŻYCIA - 2015-2017

Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie Szczecińskim jest realizatorem programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej finansowanego w ramach środków...

Czytaj więcej w temacie: Programy i projekty

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę