Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie


Nagłówek

Aktualności

ZAMKNIECIE NABORU WNIOSKÓW O FINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO PRACOWNIKÓW I PRACODAWCY ZE ŚRODKÓW KFS

Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie z przykrością informuje, z dniem 18.02.2016 r., zamknięty został, ze względu na wyczerpanie środków finansowych,  nabór wniosków o finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy ze środków KFS. Jednocześnie zawiadamiamy, iż w przypadku pozyskania dodatkowych...

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NA SZKOLENIA INDYWIDUALNE

Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie informuje, że wnioski na szkolenia indywidualne osób bezrobotnych przyjmowane są od 08.02.2016 r. do 22.02.2016 r.   Na szkolenie indywidualne mogą zostać skierowane osoby bezrobotne objęte II profilem pomocy.   Obowiązujące druki wniosków można pobrać w pok. 103 lub na stronie...

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O ZORGANIZOWANIE STAŻU WSPÓŁFINANSOWANEGO Z PO WER 2014-2020 DLA OSÓB, KTÓRE NIE UKOŃCZYŁY 30 ROKU ŻYCIA

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie informuje, iż w związku z realizacją projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014‑2020 (PO WER 2014-2020) Oś Priorytetowa...

ZAMKNIĘCIE NABORÓW WNIOSKÓW O REFUNDACJE KOSZTÓW WYPOSAŻENIA/DOPOSAŻENIA STANOWISK PRACY

Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie Szczecińskim informuje, iż z dniem 17.11.2015 r. zamknięto nabory wniosków o refundacje kosztów wyposażenia/doposażenia stanowisk pracy.

INFORMACJA DOTYCZĄCA NABORU WNIOSKÓW O PRZYZNANIE ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie Szczecińskim informuje, że wnioski o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej przyjmowane będą do dnia 17.11.2015 r.

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O REFUNDACJĘ ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW WYPOSAŻENIA/DOPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY

Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie Szczecińskim informuje, że dysponuje środkami finansowymi na refundację kosztów wyposażenia/doposażenia stanowisk pracy.   Urząd przewiduje refundację kosztów wyposażenia/doposażenia 10 stanowisk pracy w kwocie nieprzekraczającej 23.000,00 złotych na jedno stanowisko. Wnioski od...

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O PRZYZNANIE ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie Szczecińskim informuje, iż dysponuje środkami Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej. Wnioski o przyznanie środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej przyjmowane będą od dnia 09.11.2015 roku do momentu wyczerpania środków finansowych.   Urząd przewiduje przyznanie...

INFORMACJA O ZAMKNIĘCIU NABORU WNIOSKÓW O FINANSOWANIE Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO (KFS) KOSZTÓW KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO PRACOWNIKÓW I PRACODAWCY

Informujemy, iż z dniem 02.11.2015 r., ze względu na wyczerpanie środkow finansowych, zamknięty został nabór wniosków o finansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy w wieku powyżej 45 lat. ...

INFORMACJA O ZAMKNIĘCIU NABORU WNIOSKÓW O ZORGANIZOWANIE STAŻU WSPÓŁFINANSOWANEGO Z RPO WZ 2014-2020

Informujemy, iż nabór wniosków o staże realizowane w ramach projektu „Aktywizacja osób pozostających bez pracy w wieku powyżej 29 roku życia znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie stargardzkim" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach...

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O ZORGANIZOWANIE STAŻU WSPÓŁFINANSOWANEGO Z RPO WZ 2014-2020 - AKTUALIZACJA

Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie Szczecińskim informuje, iż w związku z realizacją projektu „Aktywizacja osób pozostających bez pracy w wieku powyżej 29 roku życia znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie stargardzkim" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego...

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O PRZYZNANIE ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Z RPO WZ 2014-2020 - AKTUALIZACJA

Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie Szczecińskim informuje, iż w związku z realizacją projektu „Aktywizacja osób pozostających bez pracy w wieku powyżej 29 roku życia znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie stargardzkim" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego...

ZAMKNIĘCIE NABÓRU WNIOSKÓW O PRZYZNANIE ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ DLA OSÓB BEZROBOTNYCH, KTÓRE NIE UKOŃCZYŁY 30 R. Ż. Z PROGRAMU PO WER 2014-2020

Informujemy, iż z dniem 01.10.2015 r. zamknięty zostaje nabór wniosków o przyznanie środków na podjęcie działności gospodarczej z programu PO WER 2014-2020, ze względu na wyczerpanie środków finansowych. 

INFORMACJA DOTYCZĄCA NABORU WNIOSKÓW O ZORGANIZOWANIE STAŻU WSPÓŁFINANSOWANEGO Z RPO WZ 2014-2020

Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie Szczecińskim informuje, że wnioski o zorganizowanie stażu w ramach projektu „Aktywizacja osób pozostających bez pracy w wieku powyżej 29 roku życia znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie stargardzkim" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z...

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O REFUNDACJĘ KOSZTÓW WYPOSAŻENIA/DOPOSAŻENIA STANOWISK PRACY DLA OSÓB BEZROBOTNYCH, KTÓRE NIE UKOŃCZYŁY 30 R.Ż.

Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie Szczecińskim informuje, iż dysponuje środkami finansowymi z dodatkowych środków Funduszu Pracy z rezerwy Ministra w ramach „Programu aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych do 30 roku życia"  na refundację kosztów wyposażenia/doposażenia stanowisk pracy.   Refundacje...

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O REFUNDACJĘ KOSZTÓW WYPOSAŻENIA/DOPOSAŻENIA STANOWISK PRACY FINANSOWANYCH Z RPO WZ 2014-2020

Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie Szczecińskim informuje, iż w związku z realizacją projektu „Aktywizacja osób pozostających bez pracy w wieku powyżej 29 roku życia znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie stargardzkim" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego...

Wyświetlanie 1 - 15 z 73 rezultatów.
Pozycji na stronę: 15

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę