Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie


Nagłówek

Aktualności

Zakończenie naboru osób na szkolenie Eksploatacja urządzeń elektroenergetycznych do 1kV

Informujemy, że zakończono nabór osób na szkolenie w ramach projektu PO WER (IV)

Informacja dotycząca przyjmowania wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej

Powiatowy Urząd pracy w Stargardzie informuje, że wnioski o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej: od osób bezrobotnych, które nie ukończyły 30 roku...

Nabór wniosków o finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS)

Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie informuje, że dysponuje środkami Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) w wysokości 280.000,00 zł.   Powiatowy Urząd Pracy w...

Organizacja i przeprowadzenie usługi szkoleniowej pn.: ”ABC przedsiębiorczości”

Stargard, dn. 19.02.2019 r.       OGŁOSZENIE   Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie zaprasza do złożenia oferty cenowej w celu dokonania analizy rynku i wyłonienia najkorzystniejszej oferty spośród złożonych ofert cenowych, na: ...

Informacja dotycząca form wsparcia finansowanych w 2019 r. z Funduszu Pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie, w związku z ograniczeniem limitu środków finansowych z Funduszu Pracy na rok 2019 oraz biorąc pod uwagę zaopiniowany pozytywnie przez...

Informacja o zawarciu umowy na świadczenie usług doradczych dla osób bezrobotnych zamierzających podjąć działalność gospodarczą

Zamawiający – Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie informuje, że dnia 11.02.2019 r. zawarto umowę na świadczenia usług: „Usługi doradcze dla osób bezrobotnych zamierzających...

Rekrutacja osób bezrobotnych na szkolenie w ramach PO WER 2014-2020

Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie prowadzi rekrutację osób bezrobotnych na szkolenie "Eksploatacja urządzeń elektroenergetycznych do 1 kV" w ramach realizowanego projektu współfinansowanego ze...

Nabór wniosków o zorganizowanie prac interwencyjnych

Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie informuje, iż dysponuje środkami na finansowanie części kosztów zatrudnienia osób bezrobotnych w formie prac interwencyjnych .   Do...

Informacja dotycząca przyznawania środków na podjęcie działaności gospodarczej oraz refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie informuje, że z dniem 01.01.2019 r. weszła w życie aktualizacja Wytycznych w zakresie realizacji projektów finansowanych ze środków Funduszu...

Nabór wniosków o zorganizowanie stażu dla osób, które ukończyły 30 rok życia - projekt współfinansowany ze środków RPO WZ 2014-2020 - V edycja

Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie informuje, iż w związku z realizacją projektu „ Aktywizacja osób pozostających bez pracy w wieku 30 lat i więcej , w...

Nabór wniosków o finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS)

Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie informuje, że dysponuje środkami Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) w wysokości 470.000,00 zł.   Powiatowy Urząd Pracy w...

Wyświetlanie 1 - 15 z 17 rezultatów.
Pozycji na stronę: 15

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę