Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Garncarz
Kod: 731405
Liczba odwiedzin: 3613
Synteza: Wyrabia naczynia, przedmioty użytkowe i zdobnicze oraz zabawki z gliny, przygotowując masę formierską, formując, susząc i wypalając wyroby w piecu garncarskim.
Zadania zawodowe: określanie przydatności gliny do wykonywania wyrobów garncarskich;
przygotowywanie gliny do produkcji przez wyrabianie jej ręczne lub mechaniczne w celu osiągnięcia właściwej plastyczności, wilgotności oraz usunięcia widocznych zanieczyszczeń;
formowanie wyrobów przez odgniatanie gliny w suchych i czystych formach gipsowych lub odlewanie gliny odpowiednio przygotowanej;
odlewanie form gipsowych z przedmiotów wykonanych z wolnej ręki;
przygotowywanie i ustawianie tarczy koła garncarskiego;
formowanie - toczenie i modelowanie gliny umieszczonej na tarczy koła garncarskiego;
dokonywanie poprawek na uformowanych przedmiotach lub uzupełnień ozdobami i uchwytami;
barwienie przedmiotów przez zaprawianie gliny odpowiednimi barwnikami;
zdobienie wyrobów garncarskich, szczególnie naczyń, różnymi ornamentami odciskanymi w glinie: stemplem, ornamentem falistym lub poziomym, żłobkami obciągającymi spiralnie całe naczynie;
powolne, stopniowe suszenie przedmiotów w zależności od ich rodzajów, a następnie wypalanie w piecu garncarskim;
przygotowywanie polewy garncarskiej i zdobienie wyrobów;
czyszczenie i konserwowanie obsługiwanych urządzeń, narzędzi i form gipsowych.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę