Rynek pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie


Rynek pracy

  •   Informacja dotycząca środków na podjęcie dzialności gospodarczej
  •   Nabór wniosków o zorganizowanie staży od stycznia 2018 r. współfinansowanych z projektu PO WER 2014-2020 dla osób, które nie ukończyły 30 roku życia
  •   Informacja o wolnych ofertach stażu dla osób bezrobotnych, które nie ukończyły 30 roku życia - projekt współfinansowany ze środków PO WER 2014-2020
  •   Informacja o zakończeniu rekrutacji osób, które nie ukończyły 30 r. ż. na staże organizowane w 2017 r.
Czytaj więcej w temacie: Aktualności
  • 831,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 997,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 415,60 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 25.324,20 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Akty prawne

Zobacz akty prawne dotyczące bezrobocia i promocji zatrudnienia

Zobacz

6,8%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu września 2017r.

Statystyki i analiza
Opis funkcjonowania Rady Rynku Pracy w nowych ramach prawnych.
Obrazek dla: PROGRAM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ OSÓB BEZROBOTNYCH W WIEKU DO 30 ROKU ŻYCIA - 2015-2017
PROGRAM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ OSÓB BEZROBOTNYCH W WIEKU DO 30 ROKU ŻYCIA - 2015-2017

Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie Szczecińskim jest realizatorem programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej finansowanego w ramach środków...

Czytaj więcej w temacie: Programy i projekty

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę