Rynek pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie


Rynek pracy

  •   Nabór wniosków o zorganizowanie stażu dla osób, które ukończyły 30 rok życia - projekt współfinansowany ze środków RPO WZ 2014-2020
  •   Nabór wniosków o finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS)
  •   Nabór wniosków o zorganizowanie staży od stycznia 2019 r. współfinansowanych z projektu PO WER 2014-2020 dla osób, które nie ukończyły 30 roku życia
  •   Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie stargardzkim (IV) - informacja o projekcie 02.01.2019 r.
Czytaj więcej w temacie: Aktualności
  • 847,80 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.017,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 423,90 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 27.481,20 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Akty prawne

Zobacz akty prawne dotyczące bezrobocia i promocji zatrudnienia

Zobacz

5,7%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu listopada 2018r.

Statystyki i analiza
Opis funkcjonowania Rady Rynku Pracy w nowych ramach prawnych.
Obrazek dla: PROGRAM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ OSÓB BEZROBOTNYCH W WIEKU DO 30 ROKU ŻYCIA - 2015-2017
PROGRAM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ OSÓB BEZROBOTNYCH W WIEKU DO 30 ROKU ŻYCIA - 2015-2017

Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie Szczecińskim jest realizatorem programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej finansowanego w ramach środków...

Czytaj więcej w temacie: Programy i projekty

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę